ระบบกำจัดปลวกที่ดีที่สุด

ด้วยระบบเหยื่อ เนเมซิส (Nemesis)
นวัตกรรมใหม่จากออสเตเลีย

Email : homeprotect@hotmail.com

 

ชั้นตอนปฎิบัติงาน กำจัดปลวก ของห้างหุ้นสวนจำกัด โฮมโพเทค
 
ผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวก
ผลิตภัณฑ์ กำจัดหนู
ผลิตภัณฑ์ กำจัดมด
ผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลงสาบ
 
 
 


 

 

ผลิตภัณฑ์ กำจัดมด

 

Terro-PCO (เทอร์โร-พีซีโอ)

เหยื่อกำจัดมด ชนิดเหลวที่ขายดีที่สุด ใน USA สารออกฤทธิ์ : Sodium tetraborate decahydrate 5.4%w/w
ประโยชน์ : ใช้กำจัดมดภายในและภายนอกบ้าน
        จุดเด่นของเหยื่อกำจัดมด Terro-PCO
  -  เป็นเหยื่อกำจัดมดชนิดเหลวที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา
  -  เป็นเหยื่อกำจัดมดที่มีประสิทธิภาพสูงไม่มีกลิ่นและไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง จึงไม่ทำให้มดหลีกเลี่ยงจากเหยื่อ มดจึงกินเหยื่อได้เต็มที่เพื่อนำกลับเข้ารังและขย้อนออกมาป้อนให้มดตัวอื่น เป็นการกำจัดมดแบบยกรัง ไม่ใช่แค่บางส่วน

  - ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะมีพิษน้อย และเป็นส่วนประกอบของบอเรตกับสารดึงดูดมดชนิดพิเศษ
  - เป็นเหยื่อที่คงตัว วางได้ทั้งในสภาพอากาศแห้งหรือชื้น
  - ประหยัด เพราะใช้เมื่อพบเห็นมดเท่านั้นช่วยขจัดปัญหาสารออกฤทธิ์เสื่อมประสิทธิภาพ และการปนเปื้อนของสารพิษกับผู้อยู่อาศัย หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมาย
  - ใช้งานร่วมกับเหยื่อกำจัดชนิดอื่นได้ ทั้งชนิดเม็ด ชนิดเหลว แบบฉีดพ่น และสามารถใช้แทนเหยื่อชนิดอื่นๆ ได้ทุกชนิด
  - ใช้งานง่าย ไม่ฟุ้งกระจาย ไม่มีกลิ่น สะดวก สะอาด และเห็นผลเร็ว

 

 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม โพรเทคท์   36/63 หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4 - 25 (ม.มณฑล)  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 089-6816699  โทร.02-9748709