ระบบกำจัดปลวกที่ดีที่สุด

ด้วยระบบเหยื่อ เนเมซิส (Nemesis)
นวัตกรรมใหม่จากออสเตเลีย

Email : homeprotect@hotmail.com

 

ชั้นตอนปฎิบัติงาน กำจัดปลวก ของห้างหุ้นสวนจำกัด โฮมโพเทค
 

รอบรู้เรื่องแมลง

 
- ปลวก
- แมลงสาบ
- แมลงวัน
- หนู
- มด
- ยุง
 

     หนู

          หนู เป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตร และทรัพย์สินให้เสียหายเป็นจำนวนมากในแต่ละปีแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโรคฉี่หนู ซึ่งเกิดจาเชื้อ เลปโตสไปโรซีส นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสัตว์เลี้ยงและคน

การขยายพันธุ์
หนูเป็นสัตว์เลือดอุ่นขนาดเล็ก เลี้ยงลูกด้วยนม ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วโดยเฉพาะหนูนาท้องขาวอายุเพียง 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 8 - 14 ตัว หรือแม้แต่หนูพุกหรือหนูแผง อายุเพียง 4 เดือนก็ผสมพันธุ์ให้ลูกได้ 2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 8 - 14 ตัว เช่นเดียวกัน

 

วิธีการกำจัดหนู

  • โดยการกำจัดแหล่งอาหารหนู ซึ่งเท่ากับเป็นการกำจัดหนูไปในตัว หมั่นปัดกวาดตามพื้นผนัง เพดานและตัวอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ อย่าให้มีเศษอาหารหรือวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆตกอยู่ ซึ่งจะเป็นอาหารของหนูได้เป็นอย่างดี จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อมิให้กลายเป็นแหล่งอาหารหนู

 

 

  • การใช้กับดัก เป็นวิธีที่ถูกและมีประสิทธิภาพดี กับดักที่นิยมใช้ได้แก่ กับตีและกับกรง ส่วนเหยื่อที่ใช้ล่อนั้นอาจเป็นพวกเนื้อหรือปลาหรืออาหารอะไรก็ได้ ควร จะมีการเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆ เพื่อป้องกันมิให้หนูเกิดความคุ้นเคยนอกจากนี้ผู้ดักควรใช้มือจับกับดักน้อย ที่สุดทั้งนี้เพราะหนูจะมีจมูกไวมาก ถ้าได้กลิ่นคนมันจะไม่กินเหยื่อ การวางกับดักหนู ควรวางให้ชิดฝาผนังหรือในมุมมืด หรือหลังกองอาหาร หรือในบริเวณใดก็ตามที่คิดว่าเป็นทางผ่านของหนู การ วางกับดักให้ต่ำกว่ากว่าระดับพื้นเล็กน้อยอาจทำให้สามารถดักหนูได้ดีขึ้น หรืออาจจะเอากับดักไว้ในที่ราบและไม่ลึกนักและที่ผิวหน้ามีขี้เลื่อยหรือเมล็ดพันธ์พืชวางทับอยู่ กับดักจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากหนูมีจำนวนมากให้ใช้กับดักจำนวนมากช่วย เพื่อป้องกันหนูที่จะหลุดรอดไปได้และเกิดความกลัวเข็ดกับการดักหนูวิธีนี้
  • การใช้กาว เป็นวิธีที่นิยมกันมาก การดักทำได้โดยเอาเหยื่อวางบนแผ่นโลหะหรือบนจานแบนๆ แล้วเอากาวป้ายเป็นวงกลมรอบเหยื่อเมื่อหนูมากินจะเหยียบถูกกาวและถูกยึดเอาไว้ ไม่สามารถหนีได้ วิธีนี้เป็นการกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพดีมากและสามารถนำหนูไปทิ้งได้ทันทีด้วย ไม่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นของหนูตายและเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเบื่อหนูด้วย ทำให้ป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีกับผลิตภัณฑ์ได้
  • การใช้สารเคมีผสมกับเหยื่อ(ยาเบื่อหนู) ผู้ใช้ต้องศึกษาวิธีการใช้ยาโดยละเอียด รวมถึงวิธีการป้องกันตนเองจากสารเคมี

 

 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม โพรเทคท์   36/63 หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4 - 25 (ม.มณฑล)  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 089-6816699  โทร.02-9748709