ระบบกำจัดปลวกที่ดีที่สุด

ด้วยระบบเหยื่อ เนเมซิส (Nemesis)
นวัตกรรมใหม่จากออสเตเลีย

Email : homeprotect@hotmail.com

 

ชั้นตอนปฎิบัติงาน กำจัดปลวก ของห้างหุ้นสวนจำกัด โฮมโพเทค
 

     ขั้นตอนปฎิบัติงาน

        1. ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการควบคุมและกำจัดแมลง เข้าสำรวจพื้นที่ แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า


         2. เมื่อลูกค้าพึงพอใจ ระบบการทำงาน และราคา   เป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทจะทำการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้งระบบ ภายใน 2 วันทำการ หรือตามที่ลูกค้าสะดวก


3. การให้บริการทุกครั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้า ได้ทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้าง

4. ถ้าพบปัญหาหลังจากการเข้าให้บริการ บริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ภายใน 2 วันทำการ

5. วิธีการในการกำจัดหนู จะมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของสถานที่นั้นๆ โดยทางบริษัทจะมีการกำหนดจุดวางกล่องบริเวณรอบๆตัวอาคารและทำป้ายบ่งชี้ กล่องหนูหรือกล่องใส่เหยื่อกำจัด ตามจุดที่วางไว้เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

6. การกำจัดยุงนั้น ทางบริษัทจะใช้ทรายอะเบท ไว้บริการเพื่อกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อน และเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องอบละอองหรือเครื่อง ulv ไว้ให้บริการตามความเทมาะสมของสถานที่นั้นๆ

 


         7. การกำจัดหนู แมลงสาบ มด แมลงวัน และแมลงอื่น ๆ นั้นทางเจ้าของอาคาร สถานที่จะต้องให้ความร่วมมือ เช่นกัน ในการป้องกันโดยการใช้หลักสุขาภิบาล คือ วิธีนี้จะต้องให้ความสะอาดเป็นหลัก ได้แก่ การจัดบ้านเรือนอาคารสถานที่ ประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งเก็บข้าวเก็บของให้ เป็นระเบียบ นอกจากนี้ต้องเก็บอาหารและเศษอาหารให้มิดชิด ไม่ให้เป็นอาหาร ของแมลงหรือหนูได้ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทางฝ่ายอาคารสถานที่ก็สามารถ ทำได้ โดยการเก็บข้าวของให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนอยู่เสมอ หรือสถานประกอบการ อย่าให้เป็นที่หลบซ่อนและขยายพันธ์ของหนูและแมลงได้ ก็สามารถช่วยลดปริมาณลงได้แล้ว
       
      

 ภาพการกินเหยื่อของปลวกหลังการติดตั้ง

   


 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม โพรเทคท์   36/63 หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4 - 25 (ม.มณฑล)  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 089-6816699  โทร.02-9748709