ระบบกำจัดปลวกที่ดีที่สุด

ด้วยระบบเหยื่อ เนเมซิส (Nemesis)
นวัตกรรมใหม่จากออสเตเลีย

Email : homeprotect@hotmail.com

 

รับกำจัดปลวก
 
   

มาตรฐานการให้บริการระบบฉีดพ่นอัดน้ำยา กำจัดปลวก

 

 การอัดน้ำยาลงดิน (Soil Treatment) 2 วิธี

1.Soil Treatment (บ้านสร้างเสร็จแล้ว) บริเวณสนามพื้นดินรอบๆ ตัวบ้านเพื่อให้น้ำยาตกค้างบริเวณดินรอบตัวบ้านเพื่อเป็นการป้องกัน ปลวก โดยทำการ Soil Treatment อัดน้ำยาลงดินทุก ๆ ตารางเมตร

2.Soil Treatment (บ้านอยู่ระหว่างการก่อสร้าง) จะทำการเตรียมผิวดินก่อนทำการก่อสร้างบ้าน หรืออาคารต่าง ๆ ทั้งนี้จะเป็นระบบการป้องกันและ กำจัดปลวกโดยวิธีการอัดน้ำยาลงไปในดินด้วยน้ำยา กำจัดปลวกในพื้นที่โดยจะอัดน้ำยาลงพื้นที่ทุก ๆ ตารางเมตรกำหนดอัดลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร พร้อมทั้งการราดน้ำยาลงไปตามบริเวณพื้นที่ภายในระหว่างคาน และใต้คานทั้งหมดกระบวนการนี้จึงทำให้พื้นดินเป็นพิษ และเป็นการป้องกัน ปลวก ได้ในเบื้องต้น

  

 การอัดน้ำป้องกันปลวกในเสาหลอก

เจ้าหน้าจะทำการหาตรวจเช็คให้แน่ใจว่ามีเสาหลอกอยู่รอบๆ บ้านประมาณกี่ต้นเมื่อแน่ใจจะทำการเจาะ เพื่อทำการอัดน้ำยาเข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันปลวกที่จะขึ้น ตามเสาหลอกไปสร้างความเสียหายบนฝ้าชั้น ได้ เนื่องจากเสาหลอกจะตั้งออกมาจากตัวคานคอดินของบ้าน ฉะนั้นน้ำยาที่อัดเข้าท่อไม่สามารถซึมไปข้างในเสาหลอกได้ ซึ่งท่อกำจัดปลวกที่นิยมเดินท่อติดตั้งบริเวณแนวคานคอดิน ไม่สามารถติดตั้งไว้ในเสาหลอกได้

 

 

ระบบพ่นสเปรย์น้ำยา (Spraying System)

เจ้าหน้าที่จะทำการพ่นสเปรย์น้ำยาในบริเวณ ที่คาดว่าจะเป็นจุดที่ปลวกจะสามารถสร้างความเสียหาย กับบริเวณภายในของตัวบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันปลวกและกำจัดปลวก ด้วยน้ำยาที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีกลิ่นฉุนจึงทำให้การสเปรย์น้ำยาได้ทั่วถึงทุกจุด ภายในตัวบ้าน

 

 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม โพรเทคท์   36/63 หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4 - 25 (ม.มณฑล)  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 089-6816699  โทร.02-9748709